09143819321

بذر آلبالو

بذر آلبالو

جهت پیوند زدن نهال های گیلاس ، آلبالو و هم خانواده های آنها به کار می رود.
پایه بسیار مناسبی برای نهال گیلاس و آلبالو می باشد که به علت داشتن ریشه ای تلخ مقاومت زیادی در مقابل آفات خاک و کرم های ریشه و تنه خوار دارد
ارقام جدید آلبالو از قبیل آلبالو گیسی و آلبالو مجارستان(سیکانی مجی-اردی جوبیلیوم و بوترمو) با پیوند روی پایه آلبالو تلخ(محلب) ازدیاد می یابندبرداشتن پوسته بذر و غلظت ۱۰۰۰
قسمت در میلیون اسید جیبرلیک، جوانه زنی را افزایش داد
که این نتایج، استفاده از تیمار اسید جیبرلیک به همراه
استراتیفه سرد ر ا برای بهبود درصد جوانه زنی و سرعت
بخشیدن به جوانه زنی بذرها پیشنهاد میدهد.
فروش بذر آلبالو تلخ (مهلب) بذر پایه درخت گیلاس و آلبالو شیرین که از مزایای استفاده از آن می توان به زودباردهی درختان روی این پایه و عدم خسارت دیدن از سمت جوندگان ریشه در مزرعه اشاره کرد.
مزایا استفاده از بذر البالو تلخ بعنوان پایه:
فروش بذر آلبالو تلخ یا محلب ؛ یک پایه نسبتا پاکوتاه کننده برای گیلاس و آلبالو بوده و برای خاک های آهکی ، خشک و سنگلاخی مطلوب می باشد.
این پایه دارای ریشه های عمیق بوده و استقرار آن در خاک مناسب می باشد.
درختان روی این پایه ، زودتر محصول می دهند.
آلبالو تلخ یا محلب به سرما ، خشکی ، کمبود روی ، گال طوقه ، شانکر باکتریایی و بسیاری از نماتود ها مقاوم بوده همچنین جوندگان مزرعه نمی توانند آسیبی به ریشه محلب بزنند.
گیلاس روی پایه آلبالو تلخ یا محلب قوی تر، پربارتر و نسبت به خشکی و آهک نیز مقاوم تر است.
میزان سازگاری آلبالو تلخ با شرایط اقلیمی ایران، نسبت به دیگر پایه ها بیشتر است.
آلبالو تلخ یا محلب اصلی ترین پایه برای گیلاس و آلبالو در ایران می باشد.
در ایران، از آلبالو تلخ نیز به خاطر مقاومت آن در برابر شرایط نامساعد خاک به‌عنوان پایه استفاده مى‌کنند.
اندازه درختان پیوندی، بر حسب قدرت و رقم پایه، از خیلى بزرگ تا پاکوتاه تغییر مى‌کند.
به دو صورت با پوست سیاه خشک شده و پوسته شسته شده می باشد.
قوه نامیه بذر درصد جوانه زدن:
قوه نامیه به خاصیت زنده بودن بذر گفته می شود که درصد آن از نسبت تعداد دانه هایی که در مدت زمان معینی سبز می‌شوند، محاسبه می‌شود. برای تعیین قوه نامیه بذر، حرارت معین و مدت زمان معین لازم است. از آنجا که شرایط مزرعه برای تعیین قوه نامیه بذر با توجه به دو عامل حرارت و مدت زمان ممکن است نامناسب باشد، بذر باید تحت شرایط مناسب در آزمایشگاه‌های استاندارد ارزیابی شود. انتخاب تعداد بذور برای تعیین قوه نامیه بستگی به ریزی و درشتی بذر دارد. این تعداد بذر در گیاهان ریز 100 دانه و در گیاهان دانه متوسط 50 دانه و در گیاهان دانه درشت 25 عدد است.
انواع و اهمیت بذر:
بذر یا به شکل دانه است که جنین را در بر دارد این گونه بذرها بذور زایشی هستند و یا به شکل غده ،پیاز، ساقه می‌باشند که جوانه دارد و می تواند گیاه جدید را به وجود آورد چنین بذرهایی را بذرهای رویشی گویند.
انواع دانه:

اکثر محصولات زراعی، اغلب سبزیجات و بسیاری از گلهای گلخانه ای و باغچه ای و درختان جنگلی به وسیله دانه تکثیر می شوند. اینگونه دانه ها را ” بذور زایشی ” می‌گویند.
شناسایی خصوصیات بذر مرغوب، سالم و رسیده بودن:

پاره ای از گیاهان بذرشان بلافاصله پس از برداشت قادر به جوانه زدن نیستند و نیاز به مدت زمانی از چند هفته تا چند ماه دارند تا قدرت جوانه زدن پیدا کنند، علت این امر نارس بودن بذر است. سالم بودن بذر نیز یکی از شروط جوانه زدن بذر می باشد. شکسته بودن بذر، جدا بودن لپه ها از یکذیگر، آفات و بیماری ها از موفقیت جوانه زدن می کاهد. گاهی ممکن است بذر سالم باشد اما دوره خواب خود را سپری نکرده باشد این نوع بذور نیز سبز نمی شوند. دوره خواب به طور دقیق برای بذرهایی به کار می رود که حتی در شرایط مناسب رویش به سبب برخی عوامل داخلی سبز نمی شوند.چنین بذرهایی دارای ظاهری سالم و تازه اند با این همه نمی توان اظهار نظر نهایی را در مورد ارزش نهایی آنها در مورد ارزش مصرفی آنها به عنوان بذر قابل کشت ارائه نمود.